Er wordt hard gewerkt om de camping nog mooier te maken.

Wij vinden de natuur een erg belangrijk thema. Hierdoor zijn wij in contact gekomen met Erven+ een initiatief van Brabants landschap en doen wij mee aan het project ervenplus.

Wat de missie en visie is van brabants lanschap met dit project lees je hier onder.

Op veel terreinen is een omslag nodig om te zorgen dat de natuur en onze leefomgeving weer
aan kwaliteit winnen en dat planten en dieren opnieuw de ruimte krijgen in ons landschap.
Daar plukken we als maatschappij veel vruchten van. Een sterke natuur is immers op allerlei
manieren goed voor ons allemaal.

Veel soorten zijn afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland. Daar vinden ze voedsel en nestplaatsen. Doordat boerenerven de afgelopen tientallen jaren steeds ‘netter’ zijn geworden en meer zijn verhard voor machines en gebouwen, of gewoon voor het gemak van weinig onderhoud, zijn deze plekken nu minder geschikt voor dieren en vogels. Dat is jammer en problematisch, want zo gaan veel erfbewonende soorten al jaren achteruit in aantallen. Om hier bewustwording over te creëren én om verandering te brengen in die nette, versteende erven, is in 2016 een start gemaakt met project ErvenPlus.

Wij vonden dit een erg mooi initiatief. Hoe leuk is het om onze camping nog mooier te maken en de natuur een handje te helpen. Met de vele landbouwvelden om ons heen is Het Peelvenneke de ideale plek. Wij hebben de afgelopen weken hard gewerkt en een hoop fruitbomen geplant.

Niet alleen zijn wij bezig met het planten van bomen, maar moet de camping ook weer klaar worden gemaakt voor het volgende seizoen. We zijn daarom ook druk bezig geweest met het snoeien van bomen en het knotten van de wilgen. Er wordt dus hard gewerkt om jullie vanaf 1 April weer welkom te kunnen heten.